Hondenschool D.O.G.

Osteopathie – Bianka van de Klomp


Osteopathie –
Wegens het ontbreken van een binnenlocatie is het momenteel niet mogelijk voor Bianka om honden te onderzoeken op de hondenschool. Zodra dat weer mogelijk is zal een nieuwe datum hier bekend worden gemaakt.

Kosten onderzoek op de hondenschool € 15,-
Kosten behandeling op de hondenschool € 65,-

 

Bianka van de Klomp is gediplomeerd Osteopaat bij Dieren. Zij heeft altijd al de intentie gehad om met dieren te werken. Om dit te realiseren is zij begonnen met de opleiding humaan (voor mensen) fysiotherapie te Utrecht. Na het behalen van dit diploma is zij verder gaan studeren voor Dier Osteopaat bij de opleiding ICREO. In mei 2010 rondde zij de studie af en ontving zij het diploma. Door de verbazingwekkend goede resultaten die zij behaalde in het behandelen van dieren, werd zij gemotiveerd om de osteopathie opleiding voor mensen te starten bij college Sutherland in Amsterdam. Deze zes-jarige opleiding geeft een verdieping en meer inzicht in de osteopathie. In 2015 heeft Bianka ook dit diploma behaald..

Wat is osteopathie?

De naam osteopathie komt uit het Grieks. Osteos betekent ‘bot’ en pathos betekent ‘lijden’.
Vanuit deze vertaling betekent osteopathie het lijden van de botten opsporen om deze daarna te verhelpen. Het woord pathos betekent ook ‘emotie’ en ‘gevoel’, denk aan de woorden empathie, (invoelen) en sympathie (meevoelen, meebewegen). Vanuit deze betekenis duidt osteopathie op het ‘gevoel’, en de ‘beweging’ van het bot.

Onderzoek en behandeling

Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaal benadering van de klacht. Er wordt gezocht naar wervelblokkades en bewegingsverlies in de beenderen, gewrichten en spieren (het bewegingsapparaat, in de inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel (het orgaansysteem) en de schedelbeenderen, het heiligbeen en de circulatie van het hersenvocht (het craniosacrale systeem).

In het kader van preventie van blessures is het mogelijk om een kort onderzoek van de hond te doen voorafgaand aan het deelnemen van sportcursussen. Dit om te onderzoeken of er geen lichamelijke beperkingen aanwezig zijn die de hond kunnen hinderen tijdens het deelnemen aan de training.