Hondenschool D.O.G.

Huisregels en voorwaarden


Door u aan te melden voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze HUISREGELS en VOORWAARDEN


 1. Aanmelding voor cursussen is uitsluitend via de website of telefonisch mogelijk.
 2. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Hondenschool D.O.G. zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een later tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd of meegenomen naar de latere datum.
 3. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling van het cursusgeld, contant of per bank, uiterlijk op de eerste les van de betreffende cursus.
 4. Annulering zónder afmelding:
  bij het geheel niet volgen van de cursus ZONDER afmelding wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.
 5. Annulering mét afmelding minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus:
  bij het geheel niet volgen van de cursus – MET afmelding minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus – wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 6. Er kan slechts worden afgezien van de verplichting tot betaling indien daarvoor naar oordeel van de hondenschoolhouder bijzondere omstandigheden zijn aan te voeren en na overleg.
 7. Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk.
 8. Bij verhindering verzoeken wij u dit van tevoren te melden. Gemiste lessen kunnen soms worden ingehaald.
 9. Loopse teven worden – onder voorwaarden – toegelaten tijdens de lessen, maar uitsluitend na overleg.
 10. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje van de hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus.
  Ook geldige titerbepalingen worden geaccepteerd.
 11. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, bacteriële infecties e.d. dient u contact op te nemen met de hondenschool.
  U kunt pas weer deelnemen aan de cursus als u hond gezond is verklaard door uw dierenarts.
 12. Honden dienen bij het betreden en verlaten van het terrein aangelijnd te zijn.
  Honden mogen alleen los van de lijn indien de instructeur daar toestemming voor geeft.
 13. Bij de sportieve cursussen (Motoriek & Beweging, Behendigheid, Hoopers e.d.) worden toestellen gezamenlijk, dus door alle cursisten die deelnemen in de groep, opgebouwd aan het begin van de les en weer opgeruimd aan het eind van de les.
 14. Aangeraden wordt uw hond goed uit te laten voor de les. Mocht er toch een ongelukje gebeuren op het trainingsterrein, dan dient u dit op te ruimen. Zakjes zijn in ruimte mate aanwezig op de hondenschool.
 15. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer uw AVP-verzekering (=AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren).
 16. Het gebruik van slipkettingen en prikbanden en/of lichamelijke correcties zijn op de hondenschool niet toegestaan. Dit zal verwijdering van de cursus tot gevolg hebben zonder dat recht op restitutie van lesgeld bestaat.
 17. Agressieve honden (naar mensen en/of andere honden) worden niet getolereerd in de groep. Voor deze honden zal een passende oplossing worden gevonden.
 18. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of tuig en een lijn van 1.80 – 2.00 meter (geen flexi-rollijn).
  Het gebruik van andere, dan door de hondenschool voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. kan niet worden toegestaan.
 19. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te roken.

Door u aan te melden voor één van onze cursussen verklaart u bekend te zijn met onze HUISREGELS en VOORWAARDEN