Hondenschool D.O.G.

Clickertraining


Bij clickertraining maken we gebruik van de een clicker. Dit is een plastic doosje met een metalen plaatje erin dat, wanneer u erop drukt, een klikkend geluid maakt. Door de hond te leren dat er na de click iets lekkers komt, leert hij snel te werken voor de click (de voorspeller voor het lekkers dat gaat komen).
U bent in staat precies op het moment dat uw hond het goede gedrag vertoont, te clicken (veel sneller dan bijv. met uw stem of met alleen een beloning) en hem daarna te belonen. Hierdoor leert de hond dat het gedrag wat hij vertoon op het moment van de click het gedrag is wat u van hem wilt zien.

De hond wordt bij clickertraining niet gedwongen of gemanipuleerd om bepaald gedrag te laten zien. Hij wordt uitgenodigd, gemotiveerd of uitgelokt om het gewenste gedrag te vertonen. De hond wordt niet fysiek gecorrigeerd en het liefst ook niet verbaal. Het idee is dat men niet zozeer meer bezig is met de baas spelen over de hond maar de hond laat kiezen voor het gedrag wat hem het meest oplevert. Dit vraagt van de geleider meer denkwerk. Mensen zijn immers gewend om hun hond te corrigeren als hij wat verkeerd doet of hem in het gewenste gedrag te dwingen als hij het niet direct uitvoert.

Actief leerproces

De hond moet bij clickertraining nadenken welk gedrag hem de click (en dus het lekkers) oplevert.
Zo is het leren niet langer een passief proces van voorzeggen – zit, zit, zit en duwen, maar een actief leerproces.
De hond leert actief en snel en onthoudt het geleerde beter.
Ongewenst gedrag wordt zo veel mogelijk opgelost door de hond te negeren, hem af te leiden (pas wel op met afleiden, het kent vele valkuilen), of hem iets anders te laten doen, bijvoorbeeld een oefening. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van lichaamstaal.

Deze trainingsmethode is door iedereen te gebruiken, volwassenen en kinderen. Er komt geen lichamelijke inspanning bij kijken, dus iedereen kan met de clicker leren werken.

Afbouwen van de clicker

De clicker wordt alleen gebruikt voor het aanleren van nieuwe oefeningen. Beheerst de hond de oefening, dan worden de clicker en het voer afgebouwd. Slechts incidenteel belonen met iets lekkers houdt het gedrag in stand.
U loopt dus niet de rest van uw leven met een clicker op zak.