Hondenschool D.O.G.

Disclaimer


Disclaimer voor www.hondenschool-dog.nl

Eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 24370202), hierna te noemen Hondenschool D.O.G., verleent u hierbij toegang tot www.hondenschool-dog.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Hondenschool D.O.G. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hondenschool D.O.G. spant zich in om de inhoud van www.hondenschool-dog.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.hondenschool-dog.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hondenschool D.O.G..

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.hondenschool-dog.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.hondenschool-dog.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hondenschool D.O.G. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten en inhoud liggen bij Hondenschool D.O.G..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hondenschool D.O.G., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.